Course Category: Tahsin

Gratis

Tutorial Tahsin al-Quran

Tutorial Tahsin al-Quran dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan/persemester dengan materi pembahasan seputar Fiqh seperti Tajwid dan Tahsin. Kegiatan ini diisi oleh tenaga-tenaga professional dari kalangan Dosen IAIN Bukittinggi.
30
X